Geke Faber is sinds augustus 1998 staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Van 1990 tot 1998 was zij burgemeester van Zeewolde. Zij bekleedde diverse bestuursfuncties, onder andere in het bestuur van de Partij van de Arbeid en was van 1978 tot 1991 lid van Provinciale Staten van Friesland. Het zwaartepunt in haar portefeuilles ligt bij Natuurbeheer en Visserij.

Het Nederlandse platteland is sterk in verandering. Dat heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. De nota Vitaal Platteland, die tot vorig jaar op uw ministerie in voorbereiding was, behelsde een algemene visie om op deze veranderingen in te spelen. Vitaal Platteland heeft nooit het daglicht gezien. Is de visieontwikkeling ook van tafel?
‘De ministerswisseling die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden op LNV is aanleiding geweest om andere accenten te zetten. De minister werkt momenteel aan een Landbouwvisie 2010. De landbouw is nog steeds de grootste gebruiker van het platteland. Voordat we een visie op het platteland als geheel ontwikkelen, willen we een visie op de toekomst van de landbouw hebben geformuleerd.’

Rijkslandschapsarchitect
‘Op het gebied van natuur en landschap…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.