Jurjen van der Meer is architect en oprichter van Karelse Van der Meer architecten, een van de grootste architectenbureaus van Groningen. Het bureau heeft een groot en veelzijdig oeuvre op zijn naam staan, waarin stads- en dorpsuitbreidingen en woningbouw buiten de stad een niet onbelangrijke plaats innemen. Uitgangspunt voor de architectuur lijkt altijd: aanpassen aan de omgeving, zonder betekenisloos geworden architectonische clichés uit vroeger tijden te kopiëren. Zo overbrugt Karelse Van der Meer de kloof tussen moderne architectuur en hedendaagse ideeën over de inbedding van nieuwe ingrepen in de vorm van stad en land.

‘In de stad Groningen gaat het goed met de architectuur. Het klimaat is goed. Dat komt vooral doordat de gemeente hoge eisen stelt aan de kwaliteit van gebouwen. In het buitengebied is dat helaas niet zo. Ik zie overal in de provincie Groningen dingen gebeuren waar ik niet vrolijk van word. Veel woningen die schoonmoeder mooi vindt, de bekende witte schimmel, die vaak op de verkeerde plekken wordt gebouwd, niet past in het landschap en niet aansluit bij de structuur van de dorpen. De logica van de plek meestal genegeerd. Dorpsuitbreidingen komen vaak op een toevallige manier tot stand. Er verdwijnt ergens een bedrijf, en de gemeente kan de grond opkopen om er een contingentje woningen op te bouwen. Er zit bijna nooit een wat groter idee achter. En er wordt nooit op de langere termijn ge…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden