Zonder overdrijving kan worden vastgesteld dat het platteland in de afgelopen jaren in een beslissende fase van verandering is beland. De traditionele hoofdrol in dit veranderingsproces is al lang niet meer weggelegd voor de landbouw. Op het toneel zijn minstens zo sterke medespelers verschenen. Tot in de verste uithoeken van ons land wordt de grondprijs bepaald door een grimmig maatschappelijk gevecht om de ruimte. Bijna elk dorp heeft wel op één of andere manier te maken met de gevolgen van schaalvergroting, natuurontwikkeling, verstedelijking, recreatie of waterwinning.

Deze veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor de ruimtelijke inrichting en de regionale economie, maar zijn ook van invloed op de toekomstige levensvatbaarheid van de plattelandssamenleving.
Het is opvallend dat juist de laatstgenoemde component vaak over het hoofd wordt gezien. De talrijke toekomstvisies en scenario’s zoals de Visie Stadslandschappen, Nederland 2030 en de regiovisies concentreren zich vooral op een ruimtelijke analyse, maar schieten tekort in het duiden van de sociaal-culturele context. De plattelandsproblematiek kan en mag echter niet worden versmald tot een markt- en inrichtingsvraagstuk waarbij het landelijk gebied wordt opgevat als de achtertuin van de stad.
Het is beslist niet zo dat de overheid zich niet bewust is van al die ingrijpende veranderingen. Voor …

Trefwoorden