In deze serie ontstaat allengs een beeld van de onderwerpen die bij bestuur en planvorming voor de dorpslandschappen aan de orde moeten zijn, van de belangen die op verschillende schaalniveaus spelen, van de inhoudelijke richting waarin op die niveaus oplossingen moeten worden gezocht en van de manier waarop die oplossingen in elkaar kunnen grijpen. Dit artikel gaat over de organisatie van dit veranderingsproces en over de vraag wie daarop op welk moment in welke rol moet deelnemen.

Identiteit
Het grootste goed van het dorpslandschap is, zowel in immateriële als in economische zin, zijn identiteit. Identiteit van een plek is datgene wat een bepaalde plek een andere culturele betekenis geeft dan alle andere plekken. Identiteit is het bonte geheel aan betekenissen dat aan een bepaalde plek wordt gehecht door alle individuen en groepen die zich erbij betrokken weten, van heinde en verre, en op alle manieren die je je kunt voorstellen. De identiteit van een plek hecht zich aan, laat zich kleuren door, en kleurt de fysieke gesteldheid in zijn historische gelaagdheid, maar wordt er niet door bepaald. Wel kan de ene plek door zijn specifieke fysieke gesteldheid en zichtbare historische gelaagdheid meer aanhechtingspunten voor uiteenlopende duidingen bieden dan de andere e…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.