Het proces van de dorpslandschappenbenadering verschilt in een aantal opzichten van andere praktijken van ruimtelijke inrichting en ontwerp. Bij dorpslandschappen ligt het accent vooral op het lokale initiatief en bewonersparticipatie. Deze bottom-up strategie komt niet voort uit een modieus beleidsthema, maar is een logisch gevolg van de wijze waarop de huidige plattelandssamenleving zich heeft georganiseerd.

In het Noorden hebben bijna alle dorpen, met uitzondering van de grotere hoofdkernen, een eigen bewonersorganisatie in de vorm van een dorpsbelangenorganisatie. Deze lokale verenigingen zetten zich sinds jaar en dag in voor de leefbaarheid van het dorp in de meest brede zin. Bijna alle kleine dorpen hebben zich op provinciaal niveau weer verenigd in zelfstandige belangenorganisaties, die dankzij professionele ondersteuning al sinds de jaren zeventig ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. Het spreekt voor zich dat dit indrukwekkende rurale netwerk een interessante voedingsbodem kan vormen voor vernieuwing.
Hoewel de voorwaarden voor sociale implementatie dus gunstig lijken is de maatschappelijke worteling van de dorpslandschappenbenadering geen vanzelfspreke…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden