Het kan niet bij mooie woorden blijven. Nieuwe denkbeelden en inzichten moeten worden vertaald in plannen en vervolgens daadwerkelijk worden uitgevoerd. Aan goede en inspirerende ideeën ontbreekt het niet; de voorgaande delen van de publicatiereeks Dorpslandschappen getuigen daarvan, maar ook in de dagelijkse praktijk van boerenbedrijf op het Hogeland tot departement in Den Haag wordt gezocht naar een passend antwoord op de veranderingen en opgaven die ons te wachten staan. Over het maken en uitvoeren van plannen gaat dit vierde deel van de publicatie Dorpslandschappen. In een viertal hoofdartikelen wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken in hoeverre de geschetste vertaalslag gestalte kan krijgen.

Het kan niet bij mooie woorden blijven. Nieuwe denkbeelden en inzichten moeten worden vertaald in plannen en vervolgens daadwerkelijk worden uitgevoerd. Aan goede en inspirerende ideeën ontbreekt het niet; de voorgaande delen van de publicatiereeks Dorpslandschappen getuigen daarvan, maar ook in de dagelijkse praktijk van boerenbedrijf op het Hogeland tot departement in Den Haag wordt gezocht naar een passend antwoord op de veranderingen en opgaven die ons te wachten staan.
Maar hoe zorgen we ervoor dat die alom aanwezige ideeën worden vertaald in inspirerende doch uitvoerbare plannen? Willen we het dorpslandschap een nieuwe en levensvatbare toekomst geven,dan zullen spa en piketpaaltje de grond in moeten en kunnen dromen uiteindelijk werkelijkheid worden.
Over het maken en uitvoeren va…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden