Heeft de vijfde Eo Wijers prijsvraag de regiodirectie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) gebracht wat zij er van had verwacht? Dat was de vraag die de redactie van Dorpslandschappen stelde aan Linda Noorman, landschapsarchitect bij de regiodirectie Noord van het Ministerie van LNV. Zij zat in de voorbereidingscommissie en de jury van de vijfde Eo Wijers prijsvraag en is projectleider van LNV voor de plananalyse van deze prijsvraag.

Het is alweer twee jaar geleden dat het veelbelovende programmaboekje uit werd gebracht. De keuze voor het landsdeel ‘het Noorden’ was op zich al vernieuwend omdat ontwerpen op dit schaalniveau nog vrijwel ontbraken. Er was in die zin weinig referentiemateriaal voorhanden. De ontwerpers moesten dus werken op eigen kracht, met een relatief onbekend gebied, een ‘leeg’ programma en een ongewisse maakbaarheid van hun regionale ontwerp. En dan al die vragen! Is leegte een probleem of juist een kwaliteit? Kan het Noorden meedoen in de economische ontwikkeling en tegelijk blijven zoals zij is? Als een prijsvraag jonge ontwerpers uitdaagt om met al deze onzekerheden om te gaan, dan is de nieuwsgierigheid naar de uitkomst uiteraard groot.

Kritische reacties
Wie rekende op ‘hét ultieme waters…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.