De inzending voor de Eo Wijersprijsvraag 'AURA' introduceert snelheid als bepalend element in de toekomstige ruimtelijke orde van Nederland. In futuristische stijl schetst 'AURA' een tweedeling tussen trage leegtes en snelle voltes. De leegtes worden ook sponzen genoemd. Hier heeft de natuur de overhand, maar er wordt ook gewoond in micro-mega's: woon-werkplekken die het individu door elektronica verbinden met de mega-wereld. Hogesnelheidsinfrastructuur verbindt strategisch gepositioneerde klonteringen van activiteit, die kathedralen worden genoemd. In Noord-Nederland zullen volgens 'AURA' verschillende onderling verbonden sponzen - elementen van vertraging - het landschap bepalen. In verschillende zones worden de diverse functies van het landschap, zoals natuurontwikkeling en recreatie, gereguleerd. Er blijft ruimte voor geclusterde economische bedrijvigheid, in enkele zorgvuldig gepositioneerde major activity link zones. De elektronische snelweg zal de scheiding tussen wonen en werken voor een groot deel opheffen. Steeds meer mensen zullen kiezen voor nomadische woonvormen. De stad krijgt daarom minder belang als organisatieprincipe in de ruimtelijke orde. Dit zal volgens 'AURA' zorgen voor uitwaaiering van de verstedelijking. Er moet beleid worden ontwikkeld om deze uitwaaiering in te passen in het landschap.

We praten over ‘AURA’ met Bert Jacobs, hoofd van de afdeling Gebiedsgerichte Plan- en Beeldvorming van de Rijksplanologische Dienst (RPD). De RPD is onderdeel van het Ministerie van VROM en houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening van Nederland. De afdeling van Jacobs wordt actief als de RPD zich bezighoudt met concrete gebieden in Nederland. Dat kan op nationale schaal zijn, bij de discussies over de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland, maar ook regionaal, als het bijvoorbeeld gaat over het Groene Hart.

Geen overloopgebied voor de Randstad
‘Het thema van de laatste Eo Wijersprijsvraag was: het lege programma. Wij worstelen net als het Noorden zelf met de vraag hoe we de identiteit van het Noorden kunnen bewaren zonder te verzanden in een economische leegte. Wij vinden dat j…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden