Identiteit: het woord heeft een zekere stellige klank, maar tegelijkertijd ook een beetje een onduidelijke inhoud. Wat is identiteit eigenlijk? Waaruit bestaat het? Is een identiteit stabiel of heeft het een zekere flexibiliteit? Heeft het een waarde? Kunnen meerdere identiteiten door elkaar heen bestaan? In dit artikel wordt onderzocht wat de waarde van het begrip identiteit kan zijn en welke rol het kan spelen in het vaststellen van de identiteit van dorpen.

Bij de letterlijke betekenis van het woord identiteit vermeldt het woordenboek: eenheid van persoon of wezen, volkomen overeenstemming, eigen karakter, het individuele kenmerk. Bij identificeren staat: vereenzelvigen met, vaststellen van identiteit, dat wat eigen is aan een persoon. Identiteit wordt dus voornamelijk aan personen verbonden, en niet aan zoiets
abstracts als een dorp, een stad of een plaats.
Identiteitscrisis komt voor als een persoon niet meer weet wat of wie hij vertegenwoordigt, waar hij voor staat. In de critical dictionary of psycho-analysis staat: (…) the sense of identity is probably synonymous with self-awareness and can be regarded as the subjective equivalent of the ego. Identiteit is dus subjectief. Dat maakt het al moeilijker om deze vast te stellen, en als …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden