Gerrit Dijkstra is geboren in Stiens en opgegroeid in Huizum, een dorp dat een onderdeel is van de Friese hoofdstad. Na de HBS en de kweekschool werd hij onderwijzer in Leeuwarden, Warga en sinds 1976 is hij hoofd van de openbare basisschool de Oprel in Oude Bildtzijl. In 1976 woonden daar hoofdzakelijk autochtonen, maar aan het eind van de jaren zeventig kwamen de eerste mensen van buiten, met name kunstenaars uit het Westen. Die tendens heeft zich voortgezet en ook de bevolking uit de omgeving van Leeuwarden heeft zich er gevestigd. Dijkstra: ‘Toen ik hier kwam hadden we 30 kinderen op school, waarvan er vijf of zes niet uit het dorp kwamen. Nu hebben we 60-70 kinderen en in de bovenbouw zitten 23 kinderen waarvan nog maar negen afkomstig zijn uit het dorp.’ De schoonvader van Gerrit …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.