Jaap Starkenburg werkt sinds vier jaar bij de provincie Overijssel. Eerst als hoofd van het Bureau Natuur en Landschap, mede vanuit zijn achtergrond als ecoloog. Daarnaast is hij programmaleider cultuurverandering van de ambtelijke organisatie. Sinds twee jaar is hij projectleider van Landstad Deventer. In het project wordt gezocht naar een nieuw, integraal ruimtelijk concept voor Deventer en het ommeland.

‘Het oude onderscheid tussen stad en land bestaat niet meer. Maar in bestuurlijke zin is dat anders. Eigenlijk zit tussen stad en land nog altijd een muur. De echte stadsmuren hebben hun betekenis verloren, maar in bestuurlijke en beleidsmatige zin is er nauwelijks afstemming tussen stad en platteland. Er wordt niet integraal, maar sectoraal gedacht, vanuit de verschillende organisaties die zich direct of indirect bezighouden met de ruimtelijke orde. Wij willen de samenhang tussen stad en land als positief element introduceren in stedenbouw en ruimtelijke ordening. Dat is de basisgedachte achter Landstad Deventer.’

Prachtige dorpen
‘Een aantal op zichzelf staande ontwikkelingen in de landbouw en de stedenbouw hebben invloed op de ruimtelijke en functionele structuur van landschap en …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.