De meer dan 700 aanmeldingen en een stampvolle stadsschouwburg van Leeuwarden op het negende Keuningcongres hebben ondubbelzinnig aangetoond dat het begrip 'dorpslandschappen' aanspreekt en animeert. Naast dit succes vormde het nieuwe begrip ook aanleiding voor misverstand en controverse. 'Dorpslandschappen' lijkt kortom een geschikte katalysator voor het opgangzetten van een breed debat over plattelandsvernieuwing, maar het is nog te vroeg voor de toekenning van een status als praktijkstrategie voor het feitelijke vernieuwingsproces.

De kritiek op dorpslandschappen kan worden opgesplitst in drie onderdelen. Sommige congresgangers vroegen zich af of er überhaupt behoefte is aan een eigen, alternatieve benadering voor het landelijk gebied. Volgens deze groep biedt de bestaande stadslandschappenbenadering voldoende aanknopingspunten voor vernieuwing in het landelijk gebied. Daartegenover stond de kritiek op de eenzijdige invalshoek van het begrip dorpslandschappen. Deze zou zich net als de Visie Stadslandschappen teveel beperken tot de verstedelijkingsopgave en onvoldoende oog hebben voor de problematiek van de landbouw en andere economische functies. Tenslotte werden er kanttekeningen geplaatst bij het poneren van de vermeende tegenstelling stad en land. Aangezien de eerste en laatste kanttekening de essentie van de d…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden