Dorpsuitbreidingen hebben het oorspronkelijke Friese landschap ingrijpend veranderd. Statenleden vroegen de provincie in 1995 om te onderzoeken hoe groot dit probleem was en of er voldoende zorg aan werd gegeven. Dat leidde tot het provinciale project 'Kwaliteit op dorpslocaties'. Jitske Tuimaka was als medewerker van de provincie intensief bij dit project betrokken.

‘Het beleid van de provincie is dat iedere dorpskern naar aard en schaal moet kunnen uitbreiden. Op zich een goed beleid,maar er werd onvoldoende nagedacht over de relatie van de nieuwbouw met het bestaande dorp en het landschap en over kleurstelling en architectuur. Er werd gebouwd, maar de typologie van de woningen en de stedenbouw pasten niet bij het locale karakter. Met ‘Kwaliteit op dorpslocaties’ wilden we aandacht geven aan dit probleem.’

‘De aftrap werd gegeven door publicist Peter Karstkarel. In een prikkelend stuk uitte hij zijn ongenoegen over de slechte kwaliteit van de dorpsuitbreidingen. We verstuurden dat stuk naar de pers. Vervolgens organiseerden we een bijeenkomst voor de pers in de kerk van Britsum. Voor die bijeenkomst nodigden we ook vertegenwoordigers van verenig…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden