De buurschappen op Oost-Terschelling zijn eeuwenoude organisaties van vooral boeren uit de dorpen. Er zijn zes buurschappen. Ieder dorp op Oost-Terschelling heeft een buurschap. De Buren van Hoorn is één van de grootste. De Buren houden zich bezig met dingen die het dorp aangaan en hebben land in eigendom. Dit land wordt verpacht en is deels bebouwd met zomerhuizen. De pacht wordt elke vijf jaar verloot. Het leiderschap van de Buren wisselt elk jaar en wordt door twee mannen uit het dorp - de inderslieden - op zich genomen. Het jaar erna worden de twee daarnaast wonende buren indersman. Zo schuift de verantwoordelijkheid voor de Buren in de loop van de tijd door het dorp. Iedereen komt aan de beurt. Op dit moment zijn Hessel van der Kooij, zanger en caféhouder en Bob Zorgdrager, loodgieter en recreatieondernemer, de inderslieden. Over een zeer actieve organisatie, die geen organisatie is.

Zorgdrager: ‘Ongeveer 95 procent van de huishoudens is lid van de Buren. Bijna iedereen die hier een schoorsteen heeft branden en meer dan een jaar woont,kan lid worden. Die andere vijf procent heeft geen zin in de verplichtingen die het lidmaatschap meebrengt. Vroeger waren het vooral de boeren die lid waren. Om lid te zijn moest je een paard hebben. Ooit legden de Buren de wegen en paden aan en onderhielden ze de dijken,maar dat hoeft niet meer. Het is uit noodzaak geboren: je kon in je eentje als boer je land niet droog houden en er was geen overheid die het voor je opknapte. Vrouwen kunnen geen lid worden. Dat leren onze tradities. Dat betekent trouwens niet dat ze niet bij de Buren betrokken zijn.’

Op Terschelling mag bijna alles
Van der Kooij: ‘Ik vergelijk het altijd met een I…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.