Een van de projecten uit de studie Ontspannen wonen was de uitbreiding van het Drentse brinkdorp Zeijen. Op grond van een stedenbouwkundig plan van bureau BŸgelHajema werden door drie architectenbureaus concepten ontwikkeld voor het inpassen van cataloguswoningen in het Drentse landschap. Willem Bouma is als stedenbouwkundig beleidsmedewerker van de gemeente Tynaarlo bij het project betrokken. Jan Deunk is voorzitter van de Belangenvereniging Zeijen.

Bouma: ‘Er lag voordat de studie van de STAWON begon een stedenbouwkundig plan. De hoofdthema’s van dat plan waren duurzaam en landschappelijk bouwen. Er was gekozen voor een uitbreiding aan de oostkant van het dorp. De gave structuur van brinken wordt voortgezet in het lager gelegen, open veenweidegebied. In het voortraject werd overleg gezocht met de Belangenvereniging. Later werd ook de Brede Overleggroep Kleine Dorpen erbij gehaald, omdat ze veel ideeën hadden over het bouwen in het Drentse landschap. Hierbij werd niet zozeer vanuit het wonen, maar vooral vanuit het landschap geredeneerd.’

Stedenbouwkundig plan
‘Het stedenbouwkundig plan heeft als hoofdelementen het groen, het water en de zichtlijnen. Het groen zal door de bewoners zelf worden beheerd. Er wordt gedacht aan een so…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.