Het doel van het project Drentécole is de verbetering van de identiteit van het landschap en de leefomgeving in Drenthe. Drentécole doet dit door het mobiliseren van locale kennis. Met en vanuit dorpsgemeenschappen zijn dankzij Drentécole projecten ontwikkeld ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit en de leefomgeving. Drentécole staat voor Drenthe,ecologie en het Franse école. Vanaf 1994 heeft het project ruim twee jaar gedraaid in Tynaarlo,Anderen en de streek rond Amen en Ekehaar. Het idee voor het project bestond al enige tijd,toen het in 1994 in aanmerking kwam voor een subsidie van de ministeries van LNV en VROM. Ook de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD),de vereniging van Drentse Boermarken,de provincie Drenthe en de gemeenten Vries,Rolde en Anloo leverden een bijdrage.We praten over Drentécole met Lon Schöne en William Prinsen. Schöne is landschapsarchitect en heeft de drie dorpen tijdens het project begeleid. Prinsen is plaatsvervangend directeur van de BOKD. Een gesprek over het benutten van de verborgen kennis van het dorp.

‘Dorpen moeten zelf opkomen voor de verbetering van de leefomgeving en het landschap,’ betoogt Prinsen. ‘Men hoeft niet alle veranderingen passief over zich heen te laten komen. Het doel van Drentécole is dorpen daarvan te overtuigen. Ook wil Drentécole besturen van gemeenten en provincies duidelijk maken dat je gebruik kunt en moet maken van de kennis van de mensen over hun dorp. Drentécole is een uitnodiging voor interactieve beleidsvorming. We wisten al heel lang dat er veel goede ideeën en wensen voor de eigen leefomgeving in de dorpen leefden. Maar op een of andere manier ontbeerde men de know-how om die te realiseren. Drentécole heeft drie dorpen geprobeerd te trainen op een manier van werken die het mogelijk maakt om de bestaande know-how beter te benutten.’

Bomen op de brink

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden