Henk van 't Land is landmeetkundig ingenieur en dijkgraaf, hoogste bestuurder, van het waterschap Noorderzijlvest, dat op 1 januari 2000 is opgericht. Het waterschap is een organisatie van 260 mensen, die 145.000 hectare in beheer heeft: het grootste deel van Groningen, de kop van Drenthe en een deel van Friesland, bij het Lauwersmeer. Daarnaast beheert het waterschap 75 kilometer Waddendijk van Lauwersoog tot Delfzijl.

‘Het water heeft een grote structurerende werking. Vaak is het water de ruggengraat van de landschappelijke structuur. Je ziet hier de wegen altijd langs het water lopen. Die geul was er eerder, en de rest past zich aan. Het waterschap staat – vanzelfsprekend – dicht bij het gebruik van het landschap. Vanouds is dat de landbouw, maar in toenemende mate bepalen nieuwe functies als wonen, natuur, cultuurhistorie en recreatie het landschap. Vroeger was het waterschap vooral gericht op kwantiteit, tegenwoordig ligt ook de zorg voor de kwaliteit van het water bij het waterschap. Wij proberen door in te spelen op de functies het water een plaats te geven in het landschap. Dat betekent deels dat wij het water vast proberen te houden door onder andere het invoeren van een meer natuurlijk regime…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden