Het landschap is historie
De impressionisten aan het eind van de negentiende eeuw waren niet de eerste schilders die naar buiten gingen om het landschap te schilderen. De Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw deden dat ook al. De landschappen die zij toen schilderden bestaan eigenlijk niet meer. Zoals elk landschap is ook het Nederlandse landschap voortdurend in ontwikkeling geweest als resultante van de wisselwerking tussen cultuur en natuur. En die wisselwerking verschilde nogal in de loop der eeuwen en in verschillende regio’s.
Nederland is in het buitenland befaamd om zijn windmolens en het platte polderlandschap, waarin we zouden rondfietsen en op klompen lopen. Bij nadere bestudering van het Nederlandse landschap blijkt het evenwel uit meerdere typen te bestaan, waarin vaa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.