Al decennia worden door landschapsarchitecten in dienst, of in opdracht van de overheid, inrichtingsplannen en toekomstvisies voor het landschap van het Noorden gemaakt. Ook in de loop van het project Dorpslandschappen is meermalen de bijdrage van ontwerpers ingeroepen. Voor congressen werden zij ingeschakeld om mogelijke toekomstbeelden te schetsen, bijvoorbeeld van De Wolden. Daarnaast leverde de ideeënprijsvraag van de Eo Wijers stichting tientallen ontwerpvisies op. De makers van al die ontwerpen spelen verschillende rollen die terug te voeren zijn op de tradities die in de ontwikkeling van de Nederlandse landschapsarchitectuur te herkennen zijn.

Het landschap is historie
De impressionisten aan het eind van de negentiende eeuw waren niet de eerste schilders die naar buiten gingen om het landschap te schilderen. De Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw deden dat ook al. De landschappen die zij toen schilderden bestaan eigenlijk niet meer. Zoals elk landschap is ook het Nederlandse landschap voortdurend in ontwikkeling geweest als resultante van de wisselwerking tussen cultuur en natuur. En die wisselwerking verschilde nogal in de loop der eeuwen en in verschillende regio’s.
Nederland is in het buitenland befaamd om zijn windmolens en het platte polderlandschap, waarin we zouden rondfietsen en op klompen lopen. Bij nadere bestudering van het Nederlandse landschap blijkt het evenwel uit meerdere typen te bestaan, waarin vaa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.