Niet alleen overheden produceren plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van stad, dorp en landschap. Ook de vakgemeenschap denkt hierover mee. Over deze verbeelding en vernieuwing gaat deel 5 van de serie Dorpslandschappen. Zowel de uitkomsten van de 5e Eo Wijers prijsvraag, als de resultaten van de STAWON-studie Ontspannen Wonen staan centraal. Vanuit het perspectief van het dorpslandschap wordt bekeken op welke manier de ideeën een aanvulling vormen op de beleidspraktijk, en hoe deze vervolgens kunnen worden geïmplementeerd.

Niet alleen overheden produceren plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van stad, dorp en landschap. Ook de vakgemeenschap denkt hierover mee. Door middel van bijvoorbeeld studies, congressen of prijsvragen worden overheid en samenleving op de voet gevolgd en voorzien van nieuwe ideeën. Onderzoek, ontwerp en de verbeelding van ontwikkelingen die op ons afkomen worden ingezet om de waan van de dag te ontstijgen en ons te inspireren bij het inhoud en vorm geven aan een ongewisse toekomst.
Over deze verbeelding en vernieuwing gaat deel 5 van de serie Dorpslandschappen. Zowel de uitkomsten van de 5e Eo Wijers prijsvraag, als de resultaten van de STAWON-studie Ontspannen Wonen staan centraal. Vanuit het perspectief van het dorpslandschap wordt bekeken op welke manier de ideeë…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.