Het gebied rond de vroegere Lauwerszee telt een aantal dorpen waar een uitwateringssluis (zijl) ligt of vroeger heeft gelegen. Een van deze plaatsen is Houwerzijl, het dorp waarover onlangs een boek is verschenen. De wording van, en de veranderingen in het landschap rond het Marnedorp Houwerzijl worden hier door een van de auteurs uiteengezet.

Trefwoorden