Al van verre is hij zichtbaar in het karakteristieke open landschap van het Reitdiepdal: de oude schoorsteenpijp van de voormalige coöperatieve zuivelfabriek Ezinge. Vroeger gold de opvallende schoorsteenpijp als herkenningsteken voor de inwoners van het dorp Ezinge; zodra de schoorsteenpijp aan de horizon verscheen, wisten ze hoever ze nog moesten reizen om thuis te komen. Ondernemer Peter Quist zet zich in voor het behoud van dit symbool van industrieel erfgoed.