In de geschiedenis van Zuidoost-Friesland spelen de laagveenontginningen een centrale rol. Het huidige cultuurlandschap, met zijn laaggelegen weidegronden, petgaten en ontginningskanalen, draagt er duidelijk de sporen van. Gerbert van der Vaart studeerde af op onderzoek over de kosten en baten van heropenstelling van het Polderhoofdkanaal voor de recreatievaart.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.