In de geschiedenis van Zuidoost-Friesland spelen de laagveenontginningen een centrale rol. Het huidige cultuurlandschap, met zijn laaggelegen weidegronden, petgaten en ontginningskanalen, draagt er duidelijk de sporen van. Gerbert van der Vaart studeerde af op onderzoek over de kosten en baten van heropenstelling van het Polderhoofdkanaal voor de recreatievaart.