De provincie Groningen is bezig met het opstellen van een perspectievennota 2030 waarin aangegeven wordt hoe Groningen er over zo'n dertig jaar uit zal zien. In deze nota wordt op basis van de verwachte bevolkingsgroei en van de economische en ruimtelijke ontwikkelingen een toekomstvisie ontwikkeld op grond waarvan het provinciaal omgevingsplan wordt gemaakt.