In zijn advies over de ruimtelijke inrichting van Nederland in het jaar 2030, Stedenland-Plus, acht de VROM-Raad fundamentele keuzes noodzakelijk voor het Noorden en voor Zeeland.