Niet groot willen, maar klein kunnen. Dat zou als motto kunnen gelden voor de toeristisch-recreatieve projecten die in Noordwest- Friesland met Europese steun uit het programma LEADER worden ontwikkeld.

De LEADER-regio Noordwest-Friesland omvat de gemeenten Het Bildt, Bolsward, Franekeradeel, Harlingen, Littenseradiel en Wûnseradiel. De zee heeft het gebied rijk begiftigd met vruchtbare klei. In het noorden, de Bouhoeke, overheersen akker- en tuinbouw, terwijl het zuiden, de Greidhoeke, voor een groot deel op veeteelt drijft. Industrie, transport en dienstverlening zijn vooral in grotere kernen als Bolsward, Makkum, Winsum, Harlingen, Franeker en Sint-Annaparochie te vinden. Concentraties van cultuurhistorie bieden de Elfsteden-drie: Bolsward, Harlingen en Franeker.
Noordwest-Friesland was de enige LEADER-regio in Nederland die van 1991 tot en met 1994 aanspraak maakte op Europees geld. Deze periode, LEADER I, werd gevolgd door LEADER II. De regio’s Lauwersland, Zuidwest-Drenthe en Fle…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.