In 1998 hebben de toenmalige ministers van VROM en OCW, De Boer en Ritzen, een Milieuprijs voor het Hoger Onderwijs ingesteld. Er werden onder andere twee aanmoedigingsprijzen uitgereikt, waaronder één aan een inzending vanuit de Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. In het voorstal, Duurzaam omgaan met de natuurlijke omgeving, geven de schrijvers aan in hoeverre aspecten van duurzaamheid van belang zijn voor studenten in onder andere de talen, archeologie en geschiedenis. Zij beogen zowel de visie van studenten te verbreden als tegemoet te komen aan vragen die onder hen leven.

Volgens de jury, onder voorzitterschap van Commissaris van de Koningin in Groningen Alders, is hier sprake van een ‘opmerkelijk initiatief’. Zij was ‘unaniem lovend’ hierover. De RUG laat hiermee zien dat milieu en duurzaamheid ook in de alpha- en gammastudierichtingen op een zinvolle manier kunnen worden geïntegreerd. Met het geld van deze aanmoedigingsprijs, vijfduizend gulden, wordt een collegereeks opgezet waarin het begrip ‘duurzaamheid’ belicht wordt door docenten uit uiteenlopende disciplines, zoals economie, milieukunde, biologie, agrarische geschiedenis, milieugeschiedenis en archeologie. We schetsen hier kort welke thema’s en dilemma’s aan de orde komen.
Our common future
Het woord ‘duurzaamheid’ heeft langzamerhand een zeer diffuse betekenis gekregen. Iedereen gebruikt het en…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden