Duurzaamheid is een containerbegrip worden. Iedereen heeft het er over, maar hoe werkt het in de praktijk en met name in het bedrijfsleven? Volgens Eddy Knot en Monica Stijns van AquariusCompass, center of new directions, houdt duurzaam ondernemen in ‘dat je je onderneming doorlicht om te kijken wat deze betekent voor de omgeving, het milieu en de mensen. Het is een continu vernieuwend proces. De doelstelling van het congres is ondernemingen en instellingen een toekomstvisie en handvatten aan te reiken voor innovatie en integratie van verantwoord en duurzaam ondernemen in Noord-Nederland. Het uitgangspunt is gebaseerd op de resultaten van leidende bedrijven in de Verenigde Staten. Deze maken zes keer zoveel winst als bedrijven die geen duurzaam beleid uitvoeren.’ Monica Stijns vertelt dat het in de afgelopen decennia vooral de visionairs waren die stelden dat onze samenleving slechts kan overleven door op een verantwoorde manier met de omgeving om te gaan. ‘Nu is echter het besef doorgedrongen’, zo vult Eddy Knot aan, ‘dat alleen structurele veranderingen de mogelijkheden bieden om als bedrijf in de steeds complexere samenleving te overleven. Dit is dan ook de reden dat de laatste jaren overal pogingen zijn ondernomen om verantwoord en duurzaam ondernemen bij het bedrijfsleven en de overheid te stimuleren.’ Monica Stijns somt een niet compleet lijstje van bedrijven in Noord-Nederland op waar duurzaam ondernemen is ingevoerd. De meeste bedrijven bewegen zich op het terrein van duurzaam bouwen. Daarnaast noemt Stijns onder andere expeditiebedrijf Boonstra in Gieten, Forbo Novilon te Coevorden, Arcadis Heidemij te Assen, Lagerwei Windturbines te Heerenveen, het bedrijf van Pieter de Bruin met de waddenwoning, en de Gasunie.

Duurzaamheid is winst

Bewust omgaan met personeel valt ook onder duurzaam ondernemen, aldus Monica Stijns. ‘Elke stap die een bedrijf de kant op maakt van de duurzaamheid, is winst. Want als je verantwoord met je mensen omgaat, dump je ook geen afval meer. Als een chemisch bedrijf investeert in de aanleg van een nieuw bos, is dat winst en ik noem dat geen afkopen.’ Eddy Knot geeft nog andere voorbeelden: ‘Ook bij het fabriceren van auto’s kun je kijken hoe daar duurzaamheid geïntroduceerd kan worden. Dus kijk je bijvoorbeeld naar katalysatoren, geluidsverminderende motoren en dergelijke. Je gaat naar een cultuur waar je je steeds bewuster bent van je omgevingsfactoren. Zo heeft Gasunie een zeer organisch gebouw neergezet en het materiaalgebruik wijst ook op duurzaam bouwen. Ze kijken ook naar alternatieve energiesystemen voor het geval de gasvoorraad uitgeput raakt. Je moet duurzaam omgaan met het gas, dus zijn hoogrendementsketels aan de orde. Ook EDON werkt duurzaam in de vorm van groene stroom. Het extra geld daarvoor wordt belegd in duurzame projecten.’

Bomenproject

Voor iedere bezoeker aan het congres wil AquariusCompass een boom planten. Met tuin- en landschapsarchitect Copijn is overlegd om zo’n 250 lindebomen te plaatsen in de stad. Stadsecoloog Wout Veldstra is ingeschakeld om een goede locatie te vinden. Er zijn drie opties: de noordrand van de vloeivelden van de Suikerunie, in Hoogkerk, beplanting van de geluidswal van de nieuwe weg rond de CSM-suikerfabriek, eveneens te Hoogkerk, en langs het bedrijventerrein aan de Roderwolderdijk, aan de zuidkant van Hoogkerk. Het ligt in de bedoeling om het congres de eerste vijf jaar te herhalen en het bomenproject zo door te voeren. Ook het congres krijgt dan een duurzaam karakter.

Trefwoorden