In afwachting van de terugkeer van de otter in Nederland, is de waterspitsmuis een belangrijke indicator van de kwaliteit van ons water. Maar het dier is om meerdere redenen het bestuderen waard.

Spitsmuizen zijn klein, net als muizen, maar verder totaal anders. Al was het maar omdat het roofdiertjes zijn. Dat is goed te zien aan hun gebitje: alles in het klein, maar scherpe tandjes en duidelijke hoektanden: een typisch roofdiergebit. De waterspitsmuis eet allerlei insecten, maar ook kleine visjes. Hij vangt zijn voedsel aan de waterkant, maar ook duikend onder water. Hiervoor heeft hij helder water nodig om zijn prooi te kunnen zien; en schoon water, waarin allerlei kleine organismen voorkomen.

Net als alle spitsmuizen heeft de waterspitsmuis een druk en kort leven. Voor het grootste deel daarvan is hij bezig met voedsel zoeken. Waterspitsmuizen eten per dag minstens hun lichaamsgewicht. Het zijn eenlingen, maar territoria overlappen elkaar en in het voorjaar zijn ze wat soci…

Trefwoorden