'Als je vroeger op een vereniging zat dan bleef je erbij. Het is nu toch meer hap snap. De stabiliteit is er niet meer. Die vanzelfsprekendheid is er niet meer.'

Toch is er reden om het thema sociale cohesie ook in een rurale context aan de orde te stellen. De goede reputatie van dorpssamenlevingen is gebaseerd op het – vaak geromantiseerde – beeld van de traditionele community: een min of meer besloten territoriale gemeenschap gekenmerkt door lokaal-territoriale relaties en onderling hulpbetoon. De traditionele community is verbonden met een traditionele boerencultuur waarin de bewoners voor hun overleving afhankelijk waren van traditionele omgangsregels. Het Nederlandse platteland is echter zozeer veranderd dat dorpssamenlevingen niet meer als traditionele boerenculturen getypeerd kunnen worden. De meeste dorpsbewoners zijn geen boeren meer, maar hebben hun broodwinning ver van huis: voor hen is het dorp vooral woonplek. En de boeren die nog w…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.