Een van de beschermde dorpen van Ameland ligt op de meest westelijke punt van het eiland. Daar waar het eiland op haar breedst is en waar de zee haar schaaft en schuurt. Daar ook waar twee indrukwekkende bakens zich verheffen: de hervormde kerk met toren op het zuiden en de vuurtoren op het noordwesten. Het dorp heet Hollum. Al denkend aan Hollum zie ik beelden en hoor ik geluiden.

Annette Hamer is werkzaam bij de stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân en projectcoördinator van het Monument van de Maand. De belangrijkste pijler van dit project is de uitgave van goed gedocumenteerde kleine boeken over Fryslân. Tot nu toe zijn een kleine negentig onderwerpen belicht. Haar keuze voor Hollum op Ameland komt voort uit de bijzondere plaats die het eiland van jongs af aan bij haar inneemt.

Om er voet aan wal te zetten volstaat een overtocht van 45 minuten met de veerboot vanaf Holwerd over de Waddenzee en een tocht van negen kilometer per fiets of bus: over de weg, door de duinen of langs het wad.
Het dorp kent twee driesprongen: de één waar de Westerlaan, Burenlaan en Herenweg bij elkaar komen, en de ander waar de Oosterlaan, Burenlaan en Zuiderlaan elkaar ontmoeten…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden