Villages of Tradition is een Europees uitwisselingsproject. Vertegenwoordigers van plattelandsdorpen uit Portugal, Italië en Noord-Nederland komen bij elkaar op bezoek. Twee gespreksonderwerpen zullen ongetwijfeld aan bod komen: de ontwikkeling van cultuurtoerisme en de instandhouding van de dorpsgemeenschappen. Het zijn actuele problemen voor de Nederlandse dorpen.

Gekleum in een donkere schuur. Dat was Echten. Koude wasem vanachter opgestoken kragen. Dat was in de kerk in Kimswerd. En waar was Veenklooster? Dat dachten de afgevaardigden uit Orvelte toen ze al praktisch tegen het wad aan zaten. In ieder geval zaten ze nog wel in een warme auto. Want deze winter werd met het uitwisselingsproject Villages of Tradition voor elke vergadering een bezoek gebracht aan een bijzonder object van de deelnemende dorpen. Naast de genoemde dorpen doen ook Niehove, Easterlittens, Schokland, Eenrum en Oude Bildtzijl mee. Maandelijks kwamen ze bijeen, samen met vertegenwoordigers van de provincies en van het Europese stimuleringsfonds LEADER. Door het overleg is een netwerk ontstaan dat zich niet makkelijk laat uitvlakken. Aanvankelijk had het wat weg van een gene…

Trefwoorden