Tot op die februari-ochtend was ik mij nooit bewust van enig bord. Op weg naar Groningen fietste ik langs de oude Zuidlaarderweg door het Kniphorstbosch. Halverwege was een bestelauto in de lemige zandweg weggezakt. In de laadbak een twintigtal verkeersborden met fietspadaanduidingen in een frisse nieuwe vormgeving.

Tot op die februari-ochtend was ik mij nooit bewust van enig bord. Op weg naar Groningen fietste ik langs de oude Zuidlaarderweg door het Kniphorstbosch. Halverwege was een bestelauto in de lemige zandweg weggezakt. In de laadbak een twintigtal verkeersborden met fietspadaanduidingen in een frisse nieuwe vormgeving. De twee kantonniers deden verwoede pogingen het scheef gezakte autootje weer uit de modder te trekken.
Wat doen deze jongens met zo’n lading in dit natuurterrein, was mijn eerste gedachte. ’s Avonds op de terugweg werd alles duidelijk. Op de driesprong naar Anloo stonden langs het eenvoudige schelpenpad in iedere richting drie gloednieuwe fietsborden. Ook verderop, bij de parkeerplaats, de camping en de begraafplaats glommen nieuwe borden in het avondlicht. Langs het onverha…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden