In het gebied ten noorden van de stad Groningen, de driehoek die begrensd wordt door het Reitdiep in het westen, het Winsumerdiep aan de noordkant en het Boterdiep aan de oostzijde, vindt de uitvoering plaats van de al twintig jaar voorbereide ruilverkaveling Sauwerd. Hoofddoelstelling van zo’n ruilverkaveling blijft uiteraard een beter ontsloten en bewerkbaar land voor boeren. Goede tweede doel vormt het recreatieve aspect van het huidige platteland. Een ware golf van fiets- en wandelroutes is de laatste jaren over het inmiddels sterk afgetakelde landelijke gebied gelegd.
Het Reitdiepgebied is een in het oog vallend voorbeeld van de ontsluiting van het platteland, met de fietspaden over de dijklichamen. Maar ook in andere delen van dit ruilverkavelingsplan zijn diverse fietsroutes opgenomen; van Westerdijkshorn via een bruggetje over de Oude Ae naar Winsum bijvoorbeeld, een streek die voor veel Stad-Groningers nog tamelijk onbekend is.
En zo ook de Harsema’slaan in de Koningslaagte, waar deze verzameling bordjes is aangebracht. Het fietspad is de verbinding tussen de Wolddijk, die van Groningen naar de noordkant van Bedum loopt, en de provinciale weg van Groningen naar Adorp. Men passeert onderweg een molen en kan het landschap aanschouwen van oude resten van slenken van de Hunze, die zich ooit door deze streek slingerde op weg naar het Reitdiep.
Een leuke nieuwe route ten noorden van de stad, pal op en langs de gemeentegrenzen van Groningen en Bedum, en Groningen en Winsum. Maar dit pad voert ook over de spoorlijn Groningen-Sauwerd en daar zit ‘m de kneep. De geplande baanverdubbeling van deze spoorlijn laat op zich wachten en het fietspad is ter hoogte van de rails dus niet aangelegd. De fietser kan daar bovendien niet op een veilige wijze het spoor passeren. Eigenlijk betekent deze reeks bordjes dus gewoon dat we nog enige tijd geduld moeten hebben vóór we dit pad mogen betreden.

Trefwoorden