De foto is genomen aan de start van een nieuwe fietsroute door het zich momenteel sterk wijzigende platteland. Aarzelend blijft de fietser staan: zal ik of niet? Op de keper van de verkeerswet beschouwd mag geen enkele verkeersdeelnemer dit pad inrijden. Of toch de fietser wel? Of loopt het pad vervolgens dood? Waarom is het dan aangelegd door de omringende weilanden?

In het gebied ten noorden van de stad Groningen, de driehoek die begrensd wordt door het Reitdiep in het westen, het Winsumerdiep aan de noordkant en het Boterdiep aan de oostzijde, vindt de uitvoering plaats van de al twintig jaar voorbereide ruilverkaveling Sauwerd. Hoofddoelstelling van zo’n ruilverkaveling blijft uiteraard een beter ontsloten en bewerkbaar land voor boeren. Goede tweede doel vormt het recreatieve aspect van het huidige platteland. Een ware golf van fiets- en wandelroutes is de laatste jaren over het inmiddels sterk afgetakelde landelijke gebied gelegd.
Het Reitdiepgebied is een in het oog vallend voorbeeld van de ontsluiting van het platteland, met de fietspaden over de dijklichamen. Maar ook in andere delen van dit ruilverkavelingsplan zijn diverse fietsroutes opg…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden