Aan de waddendijk bij Hornhuizen is een zestig meter hoge mast verrezen. Wie naar boven klimt, heeft een prachtig uitzicht over het wad en de eilanden aan de ene kant en het polderland met de boerderijen en de dorpen aan de andere kant. Maar de mast is niet bedoeld als toeristische attractie. Hier wordt binnenkort onderzoek gedaan naar de koolstofkringloop en de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.

De aarde ontvangt warmte van de zon in de vorm van zichtbaar licht. Dit licht kan bijna ongestoord door de atmosfeer het aardoppervlak bereiken en de aarde verwarmen. De aarde zendt op haar beurt warmtestraling uit. Maar warmtestraling wordt voor een belangrijk deel door waterdamp en koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer vastgehouden. Daarom wordt CO2 een broeikasgas genoemd. Er komt dus meer warmte in de vorm van licht de atmosfeer binnen dan er in de vorm van warmtestraling uit gaat: het broeikaseffect.

Werking broeikas
Een broeikas werkt als volgt. Er komt warmte in de vorm van licht naar binnen. Licht gaat met het grootste gemak door het glas heen. In de kas wordt het warm. De warmte kan veel minder makkelijk door het glas naar buiten dan het licht erin kan. Daardoor komt er bij h…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden