De gemeente Ooststellingwerf heeft in de afgelopen jaren een groeiproces doorgemaakt in de herinrichting van dorpen.

Daarbij kwam men tot de conclusie dat het bij herinrichting vooral gaat om:
– Kwaliteit met een grote K van het proces en de plannen
– Totale en integrale aanpak
– Werk met werk maken
– Zorgvuldige en gelijkwaardige communicatie met bewoners en belanghebbenden.

De aanpak in Ooststellingwerf is het beste te kenmerken als ‘gebiedsgewijs’. Elk dorp is als een gebied beschouwd waarbinnen door een totaal, verkeerskundig en stedebouwkundig ontwerp, de leefbaarheid wordt verbeterd. Deze gebiedsgewijze aanpak past heel goed binnen de filosofie van Duurzaam Veilig.

In de heringerichte dorpen is de woonfunctie gelijkwaardig aan de verkeersfunctie. De totaal-ontwerpen zijn meer op sociaal gedrag gericht. De culturele identiteit, oftewel het ‘dorps- en streekeigene’, is daarbij richtinggeve…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.