De velden lagen in de zon te blaken.

De velden lagen in de zon te blaken.

Ik fietste, blij van zin, de paden op,

de lanen in, om zonder tussenstop

zo snel ik kon buiten de stad te raken.

Er stond een man, die kennis had van zaken,

een boerenpet op zijn doorleefde kop,

tussen de staken in een veld met hop:

‘Mien jong,’ wees hij, ‘daar ken je bier van maken.’

Een mensenleven later sta ik hier

om je dezelfde velden aan te wijzen,

de stakerige oorsprong van het bier.

Maar zelfs de hopbel komt niet meer uit Peize.

Het land ligt braak; de tijd geeft geen kwartier.

Wij zullen weldra verder moeten reizen.

Jean Pierre Rawie

Het Huis Ter Hansouwe
De Horst 21
9321 VH Peize
tel 050-309 05 20

Restaurant De Peizer Hopbel
Hoofdstraat 3
9321 CB Peize
tel 050-503 36 07