De luchtfoto toont een der merkwaardigste dorpen van Fryslân, Molkwerum (Fries: Molkwar), gelegen in de Zuidwesthoek, tussen Stavoren en Koudum.

Het halfstedelijke karakter van weleer is in het huidige dorp overigens nauwelijks meer te herkennen, noch zijn goeddeels in nevelen gehulde historie. Hoewel, de luchtfoto toont ons het lommerrijke Molkwerum vanuit het zuidwesten met de huizen in een behoorlijke wanorde in een kom rond de kerk gegroepeerd. Deze wanordelijke structuur was vroeger spreekwoordelijk. Het dorp lag op een zeven- of achttal eilandachtige stukken land, de zogeheten pôllen: Kerkpôlle, Aestrik, Westrik, Hondepôlle, Kattepôlle, Achthuizerpôlle en Grinzerpôlle. De Friese geschiedschrijver Christiaan Schotanus zei er in 1664 het volgende van: de huizen ‘in een gheboscht en by malckanderen. Nochtans niet op effene ryen gheordent maer onder ende achter malckanderen, gevende steghen ende doorganghen als een verwerdt Do…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden