Noord-Nederland beschikt ontegenzeggelijk over vele kwaliteiten. Eén daarvan is het open landschap. Laatst had ik buitenlandse gasten, die zich er bij voorbaat op verheugden dat ze ‘ver’ konden kijken, niet gehinderd door heuvels en bergen. Eenmaal gearriveerd kregen ze de wolkenluchten er ongevraagd bij. Ze komen nog eens terug.
Noord-Nederland heeft ook een nadeel: dat is de sociaal-economische situatie. Natuurlijk, we hebben onze achterstand voor een deel ingelopen. Maar het is niet genoeg. De Commissie Langman, ingesteld door de toenmalige regering, heeft het allemaal in kaart gebracht en is met aanbevelingen gekomen. Centraal stond de ontsluiting van het Noorden op het economische kerngebied van de Randstad en daarmee op de rest van Europa. Het kabinet en de regio waren het over veel dingen eens, maar vooral dat de bereikbaarheid van het Noorden verbetering behoeft, dat de noordelijke economie het niet kan stellen zonder een krachtige impuls en dat er een evenwicht moet komen tussen de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling in ons land. Dat kunnen we vooral bereiken – zo blijkt uit onderzoek – met de snelste varianten van de Zuiderzeelijn: de hogesnelheidslijn (HSL) of de magneetzweefbaan (MZB).
Het Noorden beschouwt de ruimte, het open landschap als zijn kapitaal. Dat willen we behouden en – waar mogelijk – versterken. We willen dat doen door het bundelen van wonen en werken in economische kernzones (de ‘mal’) en het in stand houden van het landschap (de ‘contra-mal’).
Juist het aanleggen van een magneetzweefbaan biedt de meeste garantie voor het behoud van de open ruimte en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten, juist omdat de economische activiteiten worden geconcentreerd in stedelijke kernzones.
Sterker nog: de magneetzweefbaan levert het minste ruimtebeslag op omdat deze eenvoudig kan worden gecombineerd met de bestaande infrastructuur (de A7) en als constructie op alle mogelijke manieren in het landschap is in te passen.
Bang voor een overloop vanuit de Randstad hoeven we niet te zijn. Onderzoeken hebben uitgewezen dat vooral Flevoland zal profiteren van de inwonergroei en daarmee de noordvleugel van de Randstad zal ontlasten. Waarom zou je op een uur afstand van je werk gaan wonen als je er ook binnen het half uur kunt zijn? Het levert een relaxte ontbijttafel op.
Johan Cruyff is onsterfelijk geworden met zijn opmerking ‘Elk nadeel hep zijn voordeel’, en niet alleen daarmee. We hebben het nadeel van de economische achterstand, het voordeel van het open landschap. Juist door het inpassen van de magneetzweefbaan op een maximaal verantwoordelijke manier kunnen we ons nadeel omzetten in een voordeel.
Over het hoe en waar willen we graag met alle partijen praten, in een interactief proces zoals dat tegenwoordig heet. Dat zal de komende maanden gebeuren. Ontsluiting van het Noorden en een versterking van onze landschappelijke kwaliteiten: die boot, pardon: die snelle verbinding mogen we niet missen!