Fûns, het is zo'n merkwaardige naam die je al snel associeert met iets viezigs. Dat is geheel onterecht, want de naam Fûns (spreek uit Foens), ook wel Fons, Fondens, Fonders, Vons, Fonds of Fondse genaamd, is een eigennaam en is afgeleid van het Latijnse woord voor bron.

Fûns, het is zo’n merkwaardige naam die je al snel associeert met iets viezigs. Dat is geheel onterecht, want de naam Fûns (spreek uit Foens), ook wel Fons, Fondens, Fonders, Vons, Fonds of Fondse genaamd, is een eigennaam en is afgeleid van het Latijnse woord voor bron. Het geslacht Fons behoorde tot de oudste adel in Friesland. In en rond het dorp hebben veel personen gewoond die de naam hebben gevoerd. In 1468 woonde er een Doca Fondens in het kasteel de ‘Jonge Doecke’; waarschijnlijk wordt hiermee een stins bedoeld, die veel later is afgebroken. De meest bekende is Hoatse Funs ook wel Hottio (Horatio) Fons genoemd. In de kerk te Jorwerd ligt een grote grafzerk uit 1558 ter nagedachtenis aan deze pastoor. Een van de boerderijen in Fûns heet nog steeds Fonserastate.

Ten noorden van …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden