Hoe kunnen kleine dorpen leefbaar blijven zonder dat hun identiteit verloren gaat? Vijfentwintig scholieren uit heel Nederland bogen zich in verschillende Noord-Groningse wierdendorpen over deze vraag. Na een voorronde waren zij uit tweeduizend deelnemers geselecteerd om mee te doen aan de finale van de Aardrijkskunde Olympiade. Deze finale werd dit jaar georganiseerd door de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Omdat het begrip identiteit moeilijk te concretiseren is, construeerden de deelnemers eerst een sterkte-zwakteanalyse van ‘hun’ dorp.
Rust en ruimte, een fraai dorpsgezicht, mooi landschap en sociale controle waren veelgenoemde sterke punten. Sociale controle werd ook als zwak punt genoemd: nieuwkomers, soms hard nodig om de supermarkt in het dorp overeind te houden, voelen zich niet welkom in een besloten gemeenschap. ‘Er wordt geroddeld’, stelde een deelnemer vast.
Naast algemene sterke punten werden ook specifieke punten genoemd. Zo heeft Baflo goed openbaar vervoer en Leens goede voorzieningen: een deelnemers sprak van ‘een centrum in de periferie’. Ulrum ligt gunstig ten opzichte van het Lauwersmeergebied en Eenrum heeft enkele toeristische attracties. Usquert kent een bruisend ver…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden