Het is donderdagavond, acht uur, de eerste leden van de Kaartclub ‘Troef is alles’ komen het kleine café binnen van Albert Bouma en zijn tweelingzuster Jantje Heida-Bouma. Ze zijn 68. De oppervlakte van het cafeetje is ongeveer tien bij vier meter. Het interieur bestaat uit acht tafeltjes, ieder met vier stoelen. Verder bevindt zich aan het begin een kleine bar, en is achterin een toiletgroep gebouwd. Aan de wanden hangen alle trofeeën van de kaartclub en de voetbalclub: foto’s, bekers en medailles. De tafeltjes zijn gedekt en de kaarten en de zwarte leitjes met krijtjes liggen klaar.
Het gebouwtje staat naast de boerderij van Albert Bouma en is daar door de vader van Albert en Jantje voor achthonderd gulden gebouwd in 1941, als kantine voor de voetbalclub Gersloot. Het drop telt zo’n driehonderd inwoners.

Jantje is getrouwd, heeft drie volwassen zonen en woont in Tjalleberd. Na het overlijden van haar vader in 1972 heeft zij haar moeder steeds geholpen in het café. Na het overlijden van haar moeder in 2001 is zij de eigenlijke uitbater van het café dat alleen geopend is voor de leden van de kaartclub, de voetbalclub en de bond van plattelandsvrouwen van Gersloot. Ook vergadert Plaatselijk Belang er één keer per jaar. Dan is het wel erg vol in dit etablissement. Albert: ‘Als hier zestig man binnen zijn, sta je pal op elkaar. Er kan dan niet bediend worden, het bier wordt dan doorgegeven.’
Albert Bouma is veehouder in hart en nieren. Hij bestiert het bedrijf in z’n eentje. Hij is niet getrouwd, maar ‘misschien kom ik nog eens een mooie vrouw tegen. Laatst was dat een Poolse studente, maar die kon ik niet verstaan.’
Bouma verricht in het café hand- en spandiensten. Vanavond heeft hij de tafels en stoelen met de kaarten en toebehoren geregeld, koffie gezet en als zijn zuster komt, staat alles gereed om koffie en drank te serveren. Albert Bouma kaart zelf mee en is een van de 31 leden van de kaartclub, waar zowel vrouwen als mannen lid van zijn, in een leeftijd variërend van 27 tot 84 jaar.
Vol trots vertelt Albert dat het café regelmatig in de belangstelling staat: ‘Jack Spijkerman van de Vara, Het Hart van Nederland van SBS6 en Rik Felderhof met het programma De Stoel van de NCRV zijn hier geweest om tv-opnames te maken.’

Om halfnegen zijn alle leden binnen en begint het kaarten. Schutjassen is het spel dat hier gespeeld wordt, een oud Fries kaartspel. Jantje serveert de koffie. Onder het harde licht van de tl-buizen wordt er veel en luid gepraat tijdens het schutjassen. Als de eerste ronde is gespeeld, wisselen de spelers van plaats en brengt Jantje de eerste flesjes bier rond. De zaak staat dan al vol met rook, want er wordt stevig gepaft door de leden van ‘Troef is alles’.

Trefwoorden