Boerderijen domineren het beeld van het platteland. Tussen boerderij en het omliggende cultuurlandschap bestaat vaak een relatie. Welke factoren bepaalden op welke plaatsen boerderijen werden gebouwd?

Niet iedereen is zich bewust van de belangrijke plaats die boerderijen innemen in het landschap. Nog altijd komt het regelmatig voor dat historische boerderijen worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe bebouwing. Toch deed Het Oversticht Overijssel (een welstandstoezichtorganisatie) al in 1959 pogingen om bepaalde groepen in de Nederlandse bevolking te overtuigen van het belang van de boerderij voor het landschap: ‘Maar vergis u vooral niet, stadsbewoners en dorpse “burgers”, het gaat u wis en zeker aan wat er op het platteland gebouwd wordt, alleen al om de eenvoudige reden, dat het ganse landschap er door wordt bepaald.’
De invloed van de boerderij op het landschap heeft niet alleen te maken met de gebouwen zelf. Uit de ligging van boerderijen kan ook het verhaal van het lands…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.