Zoals in Zuid-Nederland gebeurde na (bijna-)overstromingen van de grote rivieren, zo sloeg in Noord-Nederland de schrik toe bij overvloedige regenval in 1998. Het klimaat bleek dus toch definitief aan verandering onderhevig. In dit artikel geven een melkveehouder en een adviseur hun visie op het vraagstuk van de vernatting.

Frans Keurentjes (1957) is melkveehouder te Hornhuizen, gewestelijk voorzitter van de NLTO (Noord-Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie), agrarisch taxateur én algemeen bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest. Als boerenzoon verhuisde hij in zijn jeugd vanuit het zich sterk uitbreidende Zevenaar. Toen al moesten zijn grootvader en vader strategische keuzes maken op basis van principes als bodemkwaliteit, ruimte en zakelijkheid. Keurentjes heeft het familiebedrijf uiteindelijk voortgezet. Het is allang geen gemengd bedrijf meer maar een middelgroot melkveebedrijf. Hij voelt zich meer ondernemer dan boer en heeft twee man aan het werk. ‘Er komen steeds nieuwe Europese regels, je moet met de markt meebewegen, de nieuwe kaders begrijpen; vanuit dat perspectief is mijn bedrijf zel…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.