Op 31 oktober jongstleden vond in de gemeente Opsterland de presentatie plaats van de resultaten uit het project Dorpsspiegel. In het kader van dit project vond gedurende het afgelopen jaar een uitvoerig onderzoek plaats in alle 16 dorpen in de gemeente Opsterland.

Hoe anders ging men een halve eeuw geleden te werk. In 1952 verscheen het overheidsrapport met de titel Maatschappelijke verwildering van de jeugd, dat in opdracht van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd samengesteld. Dit rapport was een voorbeeld van sociologisch beleidsonderzoek dat in de jaren veertig en vijftig in Nederland een enorme vlucht doormaakte. Het zogenoemde ‘Bronnenboek’, waarin de onderbouwingen van het rapport waren samengevat, bevatte onder andere het plaatselijk rapport over Ureterp. De impressionistische observaties van een rapportrice zorgen, vijftig jaar na dato, nog steeds voor kromme tenen.

Een halve eeuw geleden vond men reeds dat ‘onze jeugd reden tot bezorgdheid geeft’. Al vroeg in de vorige eeuw werd de term ‘massajeugd’ gehanteerd. Vij…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden