Sinds jaar en dag wordt er ieder najaar door medewerkers van de waterschappen gecontroleerd of de sloten en kanalen voldoende doorstroming geven om het overtollige water af te voeren. Dat controleren wordt 'schouwen' genoemd.

Janneke Harmsma (61) is sinds drie jaar dagelijks bestuurslid van het waterschap Hunze en Aa’s en in haar portefeuille zit waterzuivering, beheer en onderhoud, hetgeen betrekking heeft op gemalen, rioolwaterzuiveringen en sluizen. ‘Het schouwen is ook een onderdeel waarvoor ik als bestuurslid verantwoordelijk ben. Schouwen houdt in dat de sloten, en incidenteel kanalen functioneel zijn, zodat het water kan doorstromen. Dat betekent dat er geen rommel in deze sloten mag liggen en dat de oevers gemaaid moeten zijn. Naast sloten heb je ook watergangen. Watergangen worden beheerd en onderhouden door het waterschap. Die hoeven dus niet geschouwd te worden. Voor onderhoud en beheer van sloten, wijken en incidenteel kanalen zijn particulieren of gemeenten verantwoordelijk. Omdat ik verantwoord…

Trefwoorden