Aanleiding voor het project was dat veel bewoners voor kinderopvang moesten uitwijken naar grotere dorpen of plaatsen omdat het eigen dorp simpelweg niets te bieden had. Daarmee dreigde ook de kleine dorpsschool te verdwijnen: ouders waren er immers toch al aan gewend hun kroost heen en weer te rijden. Het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, waarbij alle twintig dorpen in deze gemeente met minder dan drieduizend inwoners zijn aangesloten, heeft met behulp van de Stichting Welzijn Midden-Drenthe en landelijke subsidies de wensen van bewoners geïnventariseerd. Een van de uitkomsten was dat in Wijster veel ouders behoefte hadden aan buitenschoolse opvang, vertelt Tineke Posthoorn die bij de enquête was betrokken. ‘In het voormalige kerkgebouw ‘de Klokkenluider’ is toen opvang gerealiseerd voor v…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden