Dorpshuizen bestaan in Noord-Nederland al bijna een eeuw en nog steeds zijn ze van vitaal belang voor de plattelandssamenleving. De vrijwilligersinzet staat echter onder druk. Een pleidooi voor meer geld en begeleiding.

In Nederland voltrok zich de afgelopen decennia een stille revolutie. Terwijl politieke partijen het platteland vergaten en klaagden over de individualisering en het ontbreken van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de burgers, en de beleidsmakers spraken over ontvolking en ‘declining management’ oftewel stervensbegeleiding van kleine dorpen, werden in deze dorpen de mooiste (multifunctionele) dorpshuizen gebouwd. Op initiatief van en met eigen geld en vooral zelfwerkzaamheid van de inwoners.
In Friesland, Groningen en Drenthe zijn ruim 500 dorpshuizen. De eersten ontstonden begin twintigste eeuw en waren qua doelstelling te vergelijken met Volkshuizen zoals men die in Engeland kende. De snelle industrialisatie had daar tot grote armoede en achterstand geleid bij de arbeidende kl…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden