Het draait om de drie P’s, volgens Henk Hadders uit Assen. Hij heeft in de raad van bestuur van de GGZ Drenthe gezeten en is redacteur van het boek Duurzame innovatie: organisaties en de dynamiek van kenniscreaties, dat in september verschijnt. De drie belangrijke P’s waar hij het over heeft, staan voor People, Planet en Profit. Een pleidooi voor de P van People.

Sinds afgelopen voorjaar zit hij niet meer in de Raad van Bestuur van de GGZ Drenthe, maar dat betekent allerminst dat hij zijn interesse in duurzaamheid in de gezondheidszorg heeft verloren. Druk gesticulerend en met enthousiasme pleit hij voor een accentverschuiving: laat iedereen eens gaan nadenken over de inbreng van mensen als het gaat over duurzaamheid. ‘Groeit een plantje omdat de boer dat wil? Nee, natuurlijk niet. Maar als de boer zorgt voor de juiste grond, goede meststoffen en de meest ideale omstandigheden, kan de plant tot volle wasdom komen. De boer verdient zijn investering terug!’ vertelt Hadders. ‘Zo werkt het ook als het gaat om duurzaamheid in bedrijven, waar mensen ‘de plantjes’ zijn, en waar mest en water vervangen worden door kennis en innovatie.’
Uiteraard is ecol…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.