Hoewel negentig procent van de Drentse bevolking zich wel eens ergert aan verlichting en behoefte heeft aan gebieden waar het echt donker is, geven bestuurders en ambtenaren aan dat het onderwerp lichthinder wel bekend is, maar nauwelijks tot klachten leidt.

De wet Milieubeheer en het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium bieden voldoende mogelijkheden om lichthinder tegen te gaan, maar deze worden slechts op beperkte schaal benut. Geen enkele gemeente heeft het voornemen om het onderwerp op de agenda te plaatsen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een inventarisatie naar de beleving van licht en donker in de provincie Drenthe. Deze enquête, waarvan de resultaten in mei zijn gepresenteerd, is onderdeel van een landelijke probleemverkenning door de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) met betrekking tot lichthinder. Marga Kool is lid van de RMNO en initiator van het project ‘Mooi licht, mooi donker’ in Drenthe.

‘Als leden van de Raad voor RMNO konden we suggesties doen voor zaken die onderzocht zouden moeten worden o…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden