Voor jeugdtheater De Citadel uit Groningen zijn gymzalen en klaslokalen vertrouwde speelpodia. Met een aantal aspecten van locatietheater heeft het gezelschap in zijn twaalfjarig bestaan dan ook al ruime ervaring opgedaan: de acteurs spelen doorgaans dicht op het jeugdige publiek en van een traditionele theateropstelling is geen sprake. Op het gebied van locatietheater voor jongeren heeft het gezelschap een voortrekkersrol vervuld met het stuk Het huis van mijn leven in een voormalige grasdrogerij. Waarom dat locatietheater was? Het kon nergens anders gespeeld worden. Want dat is een absolute voorwaarde, volgens artistiek leider Rob Bakker.

‘Theater is locatietheater wanneer er een innerlijke noodzaak is het stuk naar juist die locatie te verplaatsen én wanneer er een verbinding tussen de locatie en het verhaal is.’ Dat is Rob Bakkers definitie van locatietheater, want theater op locatie kan alles zijn. Hij vergelijkt het met muziektheater en theater met muziek: ‘Wanneer er een cello meespeelt, is dat nog geen muziektheater.’
De eerste voorstelling die hij met De Citadel op locatie deed, was in 1992 Het huis van mijn leven, een jeugdvoorstelling op tekst van Suzanne van Loohuizen, gebaseerd op het leven van Hendrik de Vries. Bakker: ‘Het leek me mooi om het duistere en magische uit zijn leven door middel van de locatie te pakken te krijgen. We vonden een oude grasdrogerij in Zuidwolde. Hier regeerde het toeval: dit vervall…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden